twitter

„Slika Dorijana Greja“ Oskara Vajlda u knjižarama od 4. jula

„Slika Dorijana Greja“ je najpoznatije djelo i jedini objavljeni roman Oskara Vajlda.

Pišući o grijehu i savjesti, širini velegrada i tjeskobi duše, Oskar Vajld u ovom romanu uspostavlja klaustrofobični ambijent, koji odiše fatalističkim duhom vremena.

Faustovski pakt kojim Dorijan Grej prodaje dušu za mladolikost i njegova narcisoidna zagledanost u portret kao refleksiju ljepote svog tijela, a potom i kao hroniku propasti svoje duše, predstavljaju mitski okvir u koji Vajld smješta svoju sliku o autodestruktivnom porivu viktorijanske kulture.

Novo izdanje romana „Slika Dorijana Greja“ stiže danas u knjižare.

4 7 slika dorijana greja

Izvor: sfpisb.wordpress.com

 

 zbirka

  

bestseler refesticon 2019 fantasticne price 2019