twitter

STRUKTURA

Organizator                                                                                         

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje                                                       

                                                                               

Organizacioni odbor:                                                                                                

dr Rajko Stevović, predsjednik Savjeta,                                                                                       

mr Dragić Rabrenović direktor radija,                                                                                 

mr Uroš Vukićević,                                                       

mr Andrijana Rabrenović,                                                                                                                                               

 

Žiri:                                                                                                                             

Adnadin Jašarević (BiH) predsjednik,                                                                                                            

Davor Šišović (HR),                                                                                                                    

Dragoljub Igrošanac (SR),                                                                                                                        

mr Blaga Žurić (CG)                                                                                                                                                       

PR Festivala:                                                                                                                                 

Datum održavanja: